Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΚΛΕΙΔΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Έτος Δημοσίευσης:

2021

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 1-3

DOI: 10.5281/zenodo.5501794

Περίληψη:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περίληψη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses