Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Επιθέσεις με οξύ

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ Η ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Η επίθεση με θειικό οξύ (βιτριόλι) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ανησυχητικά και ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Η επίθεση με θειικό οξύ είναι συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, δεν καταγράφονται κρούσματα και στις αναπτυγμένες  χώρες. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της επίθεσης με θειικό οξύ (βιτριόλι) και οι πρώτες

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses