Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Καρδιακή Ανεπάρκεια

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περίληψη

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Η συμμόρφωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια προς τη θεραπεία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της καθημερινής κλινικής πράξης. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών μελετών

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses