Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νοσηλευτικό προσωπικό

Η αναζήτησή σας έβγαλε 4 αποτελέσματα:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Οι ασθενείς απαιτούν ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη, ειδάλλως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ένα βασικό συστατικό για την παροχή αυτής της υπηρεσίας επιτυχώς είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας. Σκοπός της εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την υιοθέτηση τυποποιημένου πρωτοκόλλου – εργαλείου για την διασφάλιση της

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Εισαγωγή: Η Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ), αποτελεί ένα συνδυασμό ενεργειών εν είδει αλγόριθμου για τη διατήρηση της ζωής σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής εντός και εκτός υγειονομικής μονάδας. Όσο πιο σύντομα εφαρμοστεί σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει αυτό να επιζήσει, με τα λιγότερα πιθανά εγκεφαλικά και νευρολογικά προβλήματα. Σκοπός ήταν η διερεύνηση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
Εισαγωγή : Το πολύ χαμηλό ποσοστό των μαιών σε κλειστές πτέρυγες στα ελληνικά νοσοκομεία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Σκοπός : ήταν να διερευνήσει το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) που βιώνουν οι μαίες που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους στόχους, στα πρότυπα απόδοσης και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον ρόλο της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses