: Ποιότητα ζωής-αιμοκάθαρση-παράγοντες

.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses