Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Προβλήματα ασθενών

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Μη διαθέσιμη

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses