Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Προεγχειρητικό άγχος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016
Το γονικό άγχος έχει άμεση συσχέτιση με το προεγχειρητικό άγχος των παιδιών τους. 7-9 Πλήθος παραγόντων επηρεάζουν το προεγχειρητικό άγχος στα παιδιά όπως είναι η ηλικία, η ιδιοσυγκρασία του κάθε παιδιού, η προηγούμενη εμπειρία σε νοσοκομειακό περιβάλλον καθώς και η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ γονέα-παιδιού για την ικανότητα αντιμετώπισης στρεσσογόνων καταστάσεων. 10 Το γονικό προεγχειρητικό άγχος

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses