Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: αναβάθμιση ποιότητας υπηρεσιών υγείας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019
Η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών από την ποιότητα της παρεχόμενης νοσοκομειακής περίθαλψης συμβάλει σημαντικά στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης των νοσηλευομένων ασθενών από τις υπηρεσίες φροντίδας που παρείχε το νοσοκομείο της Θήρας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 νοσηλευόμενοι ασθενείς. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses