Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: διοίκηση τμήματος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η διοίκηση ενος νοσηλευτικού τμήματος σε δημόσιο νοσοκομείο
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
O κύριος ρόλος των δημόσιων νοσοκομείων είναι η προαγωγή και παροχή φροντίδας σε πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η ευθύνη για την ποσότητα, το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήκει κυρίως στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολεί το νοσοκομείο. Όλο το υπόλοιπο προσωπικό του οργανισμού εργάζεται ουσιαστικά για την υποστήριξη του έργου των γιατρών και των νοσηλευτών.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses