Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: επαγγελματικός κίνδυνος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
Το χειρουργείο αποτελεί ίσως το απαιτητικότερο λειτουργικό τμήμα του νοσοκομείου με εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον. Είναι ένας χώρος εξαιρετικά πολύπλοκος τόσο εξαιτίας της νέας τεχνολογίας, όσο και του προσωπικού και τελικά της οργάνωσής του. Το χειρουργείο είναι ένα περιβάλλον εργασίας με ιδιαίτερες συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα κινδύνων. Αυτοί μπορεί να είναι η έκθεση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses