Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ CUSTODIOL ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, CUSTODIOL - N ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Τα καρδιοπληγικά διαλύματα χρησιμοποιούνται ευρέως για την προστασία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Η καρδιοπληγία κουστοδιόλη (Custodiol), έχει αρχίσει να κερδίζει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, λόγω της χορήγησης της, εφάπαξ, προσφέροντας προστασία για 1.5 -2 ώρες.  Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020
Εισαγωγή: Η αιμορραγία από το μεσοθωράκιο αποτελεί συχνή επιπλοκή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις καρδιάς που όμως επηρεάζει δυσμενώς τη μετεγχειρητική πορεία των ασθενών.Σκοπός: ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητικής αιμορραγίας (ΜΑ) σε ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Υλικό και Μέθοδος : Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν  ασθενείς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses