: λοίμωξη συνδεόμενη/ σχετιζόμενη με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses