: μικροβιακή αντοχή και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων

.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses