Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: παιδικές παθήσεις

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι  πιο συχνά εμφανιζόμενες "εκ γενετής" διαταραχές που επηρεάζουν το ? 0,8% των ζώντων γεννήσεων. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι κληρονομικές, αλλά είναι αποτέλεσμα ατελούς ανάπτυξης και σχηματισμού  του καρδιαγγειακού συστήματος στην εμβρυϊκή ζωή.  Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης ήταν να διερευνήσει τις συγγενείς καρδιοπάθειες στα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses