Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: περιεγχειριτικά λάθη επικοινωνίας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Η αναποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του χειρουργείου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στη δημιουργία λαθών. Επιπλέον ο  γρήγορος και απαιτητικός ρυθμός του χειρουργείου οδηγεί στην δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας πέρα από την ασφάλεια των ασθενών, επηρεάζει την παραγωγικότητα καθώς και τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses