Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ποιότητα υγείας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Εισαγωγή: Ηγεσία είναι η διαδικασία επιρροής ενός ατόμου σε μια ομάδα ή οργανισμό και συνεπάγεται τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων, τη δημιουργία κινήτρων για την παραγωγή έργου και τη συμβολή στην διατήρηση της ομάδας και της κουλτούρας της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του κλινικού νοσηλευτή ως ηγέτη και τα αποτελέσματα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses