Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: χρόνια νοσήματα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Η συμμόρφωση των ασθενών με την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή αποτελεί βασικό παράγοντα διαχείρισης των χρόνιων νοσημάτων. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει την αλληλουχία του φαύλου κύκλου της μη-συμμόρφωσης των ασθενών με τη φαρμακευτική αγωγή. Μεθοδολογία: H βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar, στην αγγλική

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses