Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Nursing intervention- neonates- traumatic brain injury

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

BIRTH RELATED TRAUMATIC BRAIN INJURY - NURSING INTERVENTIONS
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
Introduction: Traumatic brain injury is a major cause of serious harm and death in newborn infants. The injury affects not only the infant but also impacts heavily on close relatives. They also will need professional assistance. Caring for infant patients with traumatic brain injury is perhaps the most difficult of many professional challenges for nursing staff, requiring both technical

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses