Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Pediatric Traumatic Brain Injury

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

PEDIATRIC TRAUMATIC BRAIN INJURY
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Traumatic brain injury is a major cause of serious harm­­ and death in children under the age of 15. The injury affects not only the patient, but also impacts heavily on close relatives. Caring for victims with traumatic brain injury is perhaps the most difficult of many professional challenges for nursing staff, requiring both technical and skills and sensitivity to the needs of the relatives.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses