Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Perioperative Nursing Data Set

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ PERIOPERATIVE NURSING DATA SET
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
Εισαγωγή: Τα συστήματα ταξινόμησης της νοσηλευτικής ορολογίας, παρέχοντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας ανάμεσα στους νοσηλευτές, συμβάλλουν στον καθορισμό τυποποιημένων σχεδίων, νοσηλευτικής φροντίδας βασισμένης σε ενδείξεις.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses