Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: diabetic foot ulcer

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ANXIETY IN DIABETIC FOOT ULCER PATIENTS
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Introduction : Diabetic foot ulcers (DFUs) is the most common complication of diabetes mellitus (DM) with life time risk up to 25% of cases. DFUs are associated with increased mortality, high risk of amputation, recurrence of ulceration, poor quality of life and elevated levels of anxiety.  The aim of this study was to review factors associated with anxiety among patients with DFUs. Material and Method:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses