Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: heart failure

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ANXIETY IN HEART FAILURE
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Heart failure (HF) consists a global health problem In this clinical syndrome, heart is unable to deliver the cardiac output which is required to meet the body’s demand at the prevailing hemodynamic status. 1-5        According to estimates, HF affects more than 26 million individuals,  globally and more than 15 million in Europe1,4 as well as more than 10% of individuals above 70 years old.4

EVALUATION OF FATIGUE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Background: Fatigue consists the most common symptom that experience patients with heart failure.   Objective: of the study was to explore factors associated with fatigue in hospitalized patients with heart failure.   Methods : In the present study, 60 hospitalized patients were enrolled. Data collection was performed by the method of the interview using

NEEDS OF PATIENTS WITH HEART FAILURE (HF)
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Δεν είναι διαθέσιμη.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses