Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: sudden cardiac death

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ANXIETY AND DEPRESSION IN IMPLANTED CARDIOVERTER DEFIBRILLATOR (ICD)
Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019
During recent decades, implanted cardioverter defibrillator (ICD) has turn out to be the most effective therapy availa-ble to prevent sudden cardiac death while implantation rates are increasing, worldwide. Eligible patients are catego-rized in those who have already resuscitated from sudden cardiac death (secondary prevention) and those are at in-creased risk due to the severity of their cardiac

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses