Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: workplace bullying

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (BULLYING)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
  Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών αποτελεί θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ορίζεται ως 'οι επανειλημμένες και επίμονες αρνητικές πράξεις προς ένα ή περισσότερα άτομα στο χώρο εργασίας' και πιο συγκεκριμένα αποτελεί πράξη σκόπιμη και συνεχής και όχι μεμονωμένα γεγονότα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses