Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Επικοινωνία

Σύλλογος Διπλωματούχων Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ.)

Έδρα:
Λ. Μεσογείων 83,
Αμπελόκηποι 11526, Αθήνα
τηλ-fax: 210 7486514
Ιστοσελίδα: www.sydnox.gr
Iστοσελίδα περιοδικού: www.spnj.gr
e-mail: [email protected]

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses