Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Εθνική Αναγνώριση

Το περιοδικό Περιεγχειρητική Νοσηλευτική με την υπουργική απόφαση ΔΥ2α/οικ.116219 3/12/2012 προστέθηκε στα περιοδικά με εθνική αναγνώριση.

Κάντε click εδώ για να δείτε την απόφαση.

Κάντε click εδώ για να δείτε τo ΦΕΚ.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses