Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ανάγκη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η Ανάγκη για Επικοινωνία Επαγγελματιών Υγείας και Ασθενών
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
Κατά τις τελευταίες, έχει πλέον τεκμηριωθεί ο σημαντικός ρόλος της επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, σε παγκόσμια κλίμακα ενώ παράλληλα έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της διδασκαλίας της επικοινωνίας ως μάθημα υποχρεωτικής παρακολούθησης όλων των σχολών επαγγελμάτων υγείας. 1-3 Κύριος στόχος της επικοινωνίας είναι η κατανόηση των μηνυμάτων που μεταδίδονται από

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses