Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ζηδιανάκης Ζαχαρίας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Εισαγωγή:  Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) αποτελεί μείζων πρόβλημα υγείας, παγκοσμίως που σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής των ασθενών.  Σκοπός  της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αυτό-αναφερόμενης ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από ΧΝΑ και υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses