Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Μαϊος-Αύγουστος 2013

Τεύχος 2  Μαϊος-Αύγουστος 2013Τεύχος 2  Μαϊος-Αύγουστος 2013

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

Χειρουργεία μίας ημέρας

Κουτίνου Ελένη

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Σελίδες: 55-56

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η  πρόοδος της ιατρικής επιστήμης οδήγησαν στη διενέργεια πολλών χειρουργικών παρεμβάσεων διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα στο χρονικό πλαίσιο μιας ημέρας.           Τα  χειρουργεία μιας ημέρας ( one day clinic and or one day surgery) όπου ο ασθενής εισάγεται σε ειδική νοσηλευτική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Μείωση διαδικαστικού πόνου εγκαυματιών με εναλλακτικές μεθόδους

Ευσταθίου Φλώρα, Πολύζος Χρήστος, Τσούτσος Δημοσθένης

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Σελίδες: 57-64

Eισαγωγή: Ο πόνος των εγκαυματιών κατά τη διαδικασία της περιποίησης των τραυμάτων προκαλεί στους ασθενείςδυσάρεστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα, δυσκολεύει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους και συνεπώς τηνικανοποίηση από τηνπαρεχόμενη φροντίδα. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού συνδρόμου των ασθενών, του οποίου η αντιμετώπιση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας

Μπιτσώρη Ζωή

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 65-72

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους στόχους, στα πρότυπα απόδοσης και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον ρόλο της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ανάγκες ασθενών

Πολυκανδριώτη Μαρία, Κουτελέκος Ιωάννης

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Σελίδες: 73-83

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις ανάγκες των ασθενών. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη έννοια των αναγκών των ασθενών. Αποτελέσματα: Ο Abraham Maslow ανέπτυξε τη θεωρία ιεράρχησης των αναγκών που περιλαμβάνει τις

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Λένη Αγλαΐα–Ειρήνη, Τουρκογιάννη Μαρία, Σταυροπούλου Αρετή, Ζηδιανάκης Ζαχαρίας

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 84-92

Εισαγωγή:  Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ) αποτελεί μείζων πρόβλημα υγείας, παγκοσμίως που σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα και έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ποιότητα ζωής των ασθενών.  Σκοπός  της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αυτό-αναφερόμενης ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από ΧΝΑ και υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses