Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

Ιατρεία διακοπής καπνίσματος

Κουτίνου Ελένη

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 93-94

Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σημαντική παράμετρο της παροχής ποιοτικής φροντίδας. Οι κύριοι άξονες δράσης της ποιότητας στο νοσοκομειακό περιβάλλον αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, το περιβάλλον φροντίδας και τη διαχείριση των κινδύνων και των λαθών. 1-3 Στις αναπτυγμένες χώρες ένας στους δέκα πάσχοντες βλάπτεται κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας τους ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Διαχείριση του εξιδρώματος των χρονίων ελκών με σύγχρονα επιθέματα

Καλεμικεράκης Ιωάννης, Τζανή Μαρία–Ευγενία, Κατσούλας Θεόδωρος

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 95-100

Εισαγωγή:  Η ασφαλέστερη και ταχύτερη επούλωση των ελκών, σχετίζεται με τη σωστή διαχείριση του εξιδρώματος. Τα σύγχρονα επιθέματα κατέχουν ιδιαίτερη θέση στη φροντίδα των χρόνιων ελκών. Το υλικό κατασκευής τους, καθορίζει σε σημαν­­τικό βαθμό την απορροφητική τους ικανότητα ενώ οι διαφορές στην κατασκευή τους, προσδίδει στα επιθέματα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την διαπερατότητα,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Μεσογειακή Αναιμία

Κουτελέκος Ιωάννης, Χαλιάσος Νικόλαος

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Σελίδες: 101-112

Η θαλασσαιμία ή νόσος του Cooley αποτελεί κληρονομούμενη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από απουσία ή μειωμένη σύνθεση του ενός εκ των δυο τύπων αλύσων αιμοσφαιρίνης στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η εισαγωγή νέων φαρμάκων ικανών να μειώσουν τη συσσώρευση του σιδήρου στα διάφορα όργανα λόγω των συχνών μεταγγίσεων, όπως στο καρδιά, στο ήπαρ και στο πάγκρεας έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά και το προσδόκιμο

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Επανενεργοποίηση και λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (cmv) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος»

Γεωργιάδη Ελπίδα, Πολυκανδριώτη Μαρία, Μπασέτα Αγγελική, Αλεξοπούλου Νεκταρία, Γουρνή Μαρίτσα

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Σελίδες: 113-130

Εισαγωγή: Πολλά παθογόνα μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων αίματος, ένα από αυτά είναι και ο ανθρώπινος κυτταρτομεγαλοϊός. Γενετικό υλικό του ιού ανευρίσκεται σε διάφορα κύτταρα, όμως η ακριβής όμως θέση όπου ο ιός λαθροβιεί δεν είναι γνωστή. Όταν ο οργανισμός βρεθεί σε συνθήκες που ευνοούν την επανενεργοποίηση του ιού

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Διερεύνηση των εμπειριών της οικογένειας νοσηλευομένων ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) τριών νοσοκομείων της Κρήτης. Ερευνητικό πρωτόκολλο.

Κουκούλη Σοφία, Αλεβυζάκη Αφροδίτη, Λαμπράκη Μαρία, Σταυροπούλου Αρετή

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Σελίδες: 131-140

Ο σχεδιασμός της προτεινόμενης μελέτης αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης των εμπειριών της οικογένειας των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τριών νοσοκομείων της Κρήτης. Στο παρόν ερευνητικό πρωτόκολλο αναφέρονται ο σκοπός της μελέτης και τα ερευνητικά ερωτήματα, μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η ερευνητική μεθοδολογία και η στρατηγική δειγματοληψίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses