Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Tεύχος 1 Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019

Tεύχος 1  Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019 Tεύχος 1  Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κουτελέκος Ιωάννης

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 1-7

Οι λοιμώξεις χειρουργικής θέσης αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο όλων των λοιμώξεων ενήλικων νοσηλευομένων ασθενών.1,2 Αναλυτικότερα, οι χειρουργικές λοιμώξεις αυξάνουν τη νοσηρότητα των ασθενών, τη θνησιμότητα και επιβαρύνουν το Εθνικό Σύστημα υγείας κάθε χώρας.3-5  Πρόσφατη έρευνα το 2010 όπου συμμετείχαν 37.141νοσηλευόμενοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση ανέδειξε 0,25% συνολική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ

Μαρκοπούλου Παναγιώτα, Κατσάρας Γεώργιος

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 9-21

Εισαγωγή: Η αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (retinopathy of prematurity – ROP), γνωστή από το 1942 με τον όρο οπισθοφακική ινοπλασία, είναι μια εξελικτική πάθηση που αφορά πρόωρα νεογνά και χαρακτηρίζεται από ανώμαλη ανάπτυξη των αμφιβληστροειδικών αγγείων. Σκοπός: Η διερεύνηση της υπεροχής της laser φωτοπηξίας στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας σε σύγκριση με άλλες θεραπευτικές τεχνικές.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Καλογερόπουλος Δημήτριος, Χαραλαμπους Γεώργιος

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 22-34

Σκοπός: Προσέγγιση και ανάλυση των εννοιών της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στην Δημόσια Διοίκηση στον χώρο της σύγχρονης Υγείας. Μεθοδολογία: Αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται στην ποιότητα και αποδοτικότητα στην των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Sciverse, Research

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOBBING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΒΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ρόμπολας Περικλής, Μπρέντα Γεωργία

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 35-53

Εισαγωγή: Το Mobbing σε ηθικό – ψυχολογικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο αφορά ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης στους επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα τους νοσηλευτές μέσα από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μπακάλης Βησσαρίων, Μπακόλα Χαμαϊδή

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 55-60

Η αναποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του χειρουργείου είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει στη δημιουργία λαθών. Επιπλέον ο  γρήγορος και απαιτητικός ρυθμός του χειρουργείου οδηγεί στην δημιουργία προβλημάτων επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας πέρα από την ασφάλεια των ασθενών, επηρεάζει την παραγωγικότητα καθώς και τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Μπρέντα Γεωργία, Ρόμπολας Περικλής, Σμαϊλη Ελένη

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 61-76

Εισαγωγή: Η Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (Β-ΚΑΡΠΑ), αποτελεί ένα συνδυασμό ενεργειών εν είδει αλγόριθμου για τη διατήρηση της ζωής σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής εντός και εκτός υγειονομικής μονάδας. Όσο πιο σύντομα εφαρμοστεί σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει αυτό να επιζήσει, με τα λιγότερα πιθανά εγκεφαλικά και νευρολογικά προβλήματα. Σκοπός ήταν η διερεύνηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

H ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.). ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μπαλάσκα Δήμητρα, Μπιτσώρη Ζωή

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 77-84

Τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης είναι διαχρονικά και σύμφωνα με παλαιές και σύγχρονες αναλύσεις τα κυριότερα εξ’ αυτών είναι ο στενός εναγκαλισμός της από το κράτος, ο πελατειακός της χαρακτήρας, η γραφειοκρατία της, η αναποτελεσματικότητά της και τα σοβαρά δημοσιονομικά της προβλήματα. Σκοπός: της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αναγκαιότητα ίδρυσης του Π.Ε.Δ.Υ. καθώς και να παρουσιαστεί η επίδρασή

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Σύντομο Ανασκοπικό Άρθρο

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ρέππα ΕυδοκίαΑριάδνη

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019

Σελίδες: 85-87

Η νοσηλευτική αποτελεί ανθρωπιστικό επάγγελμα που πλήττεται από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. O όρος επαγγελματική εξουθένωση (burn out syndrome) εισήχθη στη βιβλιογραφία για πρώτη φορά το 1974 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση ψυχικής και σωματικής εξάντλησης στο πλαίσιο της εργασίας.1,2,3 Έρευνα σε 43.000 νοσηλευτές εργαζόμενους σε 700 νοσοκομεία στις ΗΠΑ, τον Καναδά,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses