Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ρόμπολας Περικλής

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MOBBING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΒΙΟ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Εισαγωγή: Το Mobbing σε ηθικό – ψυχολογικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο αφορά ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα τόσο στην υγεία όσο και στην ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της εργασιακής παρενόχλησης στους επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα τους νοσηλευτές μέσα από την ανασκόπηση της αρθρογραφίας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses