Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ρέππα ΕυδοκίαΑριάδνη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Η νοσηλευτική αποτελεί ανθρωπιστικό επάγγελμα που πλήττεται από το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης. O όρος επαγγελματική εξουθένωση (burn out syndrome) εισήχθη στη βιβλιογραφία για πρώτη φορά το 1974 και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση ψυχικής και σωματικής εξάντλησης στο πλαίσιο της εργασίας.1,2,3 Έρευνα σε 43.000 νοσηλευτές εργαζόμενους σε 700 νοσοκομεία στις ΗΠΑ, τον Καναδά,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses