Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Tεύχος 1 Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020

Tεύχος 1  Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020Tεύχος 1  Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

COVID-19: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Κουτελέκος Ιωάννης

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 1-5

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι τα παιδιά και oι νέοι, αντιπροσωπεύουν το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα περίπου 1.2 δισεκατομμύρια νέων είναι έφηβοι ηλικίας μεταξύ 10 έως 19 ετών.1 Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν το μέλλον αυτού του πλανήτη και καλό είναι να τους παρέχονται όλα τα εχέγγυα προκειμένου να διατηρούν την σωματική όσο την ψυχική τους υγεία. Σε περίοδο παγκόσμιας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Ζαρταλούδη Αφροδίτη

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 6-16

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, διαταράσσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά αλλά και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου.Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τη θεώρηση της γνωσιακής τριάδας του Beck (Εαυτός–Κόσμος–Μέλλον), που αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της σκέψης του ασθενούς με κατάθλιψη σύμφωνα με το Γνωσιακό και

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθανασιάδου Ελένη, Τσιλιγγίρη Μαρία

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 17-23

Εισαγωγή: Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών. Τα αντιβιοτικά γνωστά επίσης και σαν αντιμικροβιακά φάρμακα, είναι φάρμακα τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια. Σκοπός: Η διερεύνηση της αλόγιστης χρήσης  των αντιβιοτικών σκευασμάτων και των επιπτώσεων της στην υγεία γενικότερα. Μεθοδολογία: Η εργασία βασίστηκε στην 

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΥΚΛΑ (DOLL THERAPY) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Τσαμπούλα Ηλιάνα, Κουτελέκος Ιωάννης

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 24-32

Εισαγωγή : Παρότι η θεραπεία με κούκλα εισήχθη στη δεκαετία του '90, σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης με στόχο τη μείωση των συμπεριφορικών και ψυχολογικών διαταραχών σε άτομα με άνοια,  εντούτοις, έως σήμερα το ενδιαφέρον για αυτήν την προσέγγιση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.  Σκοπός: Η διερεύνηση της θεραπείας με κούκλα (Doll Therapy) σε ασθενείς με άνοια. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

IMPACT OF MIGRATION IN EUROPE: A NEW CHALLENGES FOR HEALTH CARE IN SPAIN AND GREECE

Garcia AnaIsabelGarcia, Theofanidis Dimitrios, Fountouki Antigoni

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 33-42

Introduction: Migratory processes are inherent to humans due to comparisons between the environment where they live and the resources they have, and a different environment, in which there may exist with hope for a better resources and possibilities.. Aim: Exploration of the migrants’ health problems and the barriers they face accessing health in the southern European hosting countries.Methodology:

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΗΨΙΑ

Κάστος Δημήτριοσ, Ρούσσος Σπυρίδων, Κουτελέκος Ιωάννης, Γερογιάννη Γεωργία, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Καπάδοχος Θεόδωρος, Δούσης Ευάγγελος

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 43-52

Εισαγωγή: Η επιληψία αποτελεί διαδεδομένη νευρολογική διαταραχή, η οποία πλήττει περισσότερα από 70 εκατομ. άτομα, παγκοσμίως. Η επιληψία χαρακτηρίζεται ως σύμπλεγμα συμπτωμάτων με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ισχυρή γενετική προδιάθεση.Σκοπός: Η αξιολόγηση των στάσεων και των απόψεων ενήλικων ασθενών με επιληψία αναφορικά με τη νόσο.Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη σε δείγμα ευκολίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Σύντομο Ανασκοπικό Άρθρο

ANXIETY IN HEART FAILURE

Τσαλαμάτα Κωνσταντίνα

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Σελίδες: 53-55

Heart failure (HF) consists a global health problem In this clinical syndrome, heart is unable to deliver the cardiac output which is required to meet the body’s demand at the prevailing hemodynamic status. 1-5        According to estimates, HF affects more than 26 million individuals,  globally and more than 15 million in Europe1,4 as well as more than 10% of individuals above 70 years old.4

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses