Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Αφροδίτη Ζαρταλούδη


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 6-16

DOI: 10.5281/zenodo.3766664

Περίληψη:

Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, διαταράσσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά αλλά και τις φυσιολογικές λειτουργίες του ατόμου.Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τη θεώρηση της γνωσιακής τριάδας του Beck (Εαυτός–Κόσμος–Μέλλον), που αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της σκέψης του ασθενούς με κατάθλιψη σύμφωνα με το Γνωσιακό και το Αξιολογικό μοντέλο προσέγγισης των καταθλιπτικών διαταραχών.Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scolar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις – κλειδιά: «conceptions / αξιολογικές νοητικές κατασκευές», «cognitive triad / γνωσιακή τριάδα» και «depression / κατάθλιψη».  Αποτελέσματα: Το Γνωσιακό μοντέλο για την κατάθλιψη τονίζει τη σημασία των αρνητικών γνωσιών του ατόμου στους τομείς εαυτός-κόσμος-μέλλον στον τρόπο που ερμηνεύει ο ασθενής την πραγματικότητα και τον εαυτό του. Στο Αξιολογικό μοντέλο για την κατάθλιψη, η αξιολόγηση των γεγονότων ζωής σχετίζεται με συγκεκριμένες δυσλειτουργικές προ-αξιολογικές, αξιολογικές και μετά-αξιολογικές νοητικές κατασκευές που σχετίζονται με την αξιολόγηση του «εαυτού», του «κόσμου» και του «μέλλοντος» κατ' αντιστοιχία της αρνητικής γνωσιακής τριάδας. Οι νοητικές αυτές κατασκευές, στην περίπτωση των «υγιών» και ώριμων προσωπικοτήτων μπορούν να ωφελήσουν σε διάφορους τομείς, όπως στη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων και στη βαθμιαία επίτευξη στόχων, ενώ στην περίπτωση που έχουν αναπτυχθεί με δυσλειτουργικό τρόπο, προκαλούν διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας και απειλούν την ψυχική υγεία του ατόμου. Συμπεράσματα: Η τροποποίηση των δυσλειτουργικών αξιολογικών νοητικών κατασκευών και η αντικατάστασή τους σε λειτουργικότερες μπορεί να αυξήσει την ψυχική ανθεκτικότητα στα στρεσογόνα γεγονότα ζωής και να βελτιώσει την ψυχοσυναισθηματική σταθερότητα και την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses