Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2022

Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2022Τεύχος 2 Απρίλιος-Ιούνιος 2022

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΑΜΟΙΒΗ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Κοσμίδης Δημήτριος, Θεοφανίδης Δημήτριος

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 123-137

Εισαγωγή: Τα συστήματα «αμοιβών βάσει επίδοσης» (Pay For Performance) στην υγεία, είναι προγράμματα «αμοιβών βάσει επιδόσεων» ή άλλων κινήτρων, στα οποία η αμοιβή ή γενικότερα η «επιβράβευση» γίνεται βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών στόχων. Παρότι στη διεθνή πραγματικότητα τα προγράμματα αυτά έχουν εφαρμοστεί πιλοτικά σε πολλές χώρες, στην Ελλάδα η βιβλιογραφία είναι ελάχιστη. Σκοπός: Η περιγραφή των

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ

Γραβάνη Σοφία , Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 138-147

Εισαγωγή: Οι προεχειρητικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί για τη σχέση τους με τον μετεγχειρητικό πόνο είναι τα δημογραφικά, γενικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, δεδομένα που αφορούν τη χειρουργική επέμβαση αλλά και παράγοντες ψυχικής υγείας. Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών παραγόντων άγχους και κατάθλιψης, με τον μετεγχειρητικό πόνο,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Χατζόγλου Αθανασία, Δούσης Ευάγγελος

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 148-160

Η  κόπωση παιδιών και εφήβων με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία είναι υποκειμενικό και πολυπαραγοντικό σύμπτωμα, το οποίο σχετίζεται με τις επιπτώσεις της νόσου και της θεραπείας όπως επίσης με άλλους βιολογικούς, φυσιολογικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου η κόπωση κυμαίνεται από 25-99%. Σκοπός της μελέτης ήταν η

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

NEW INSIGHTS ABOUT THE EFFECT OF IMMUNO-NUTRITION ON THE OUTCOME OF THE SERIOUSLY ILL PATIENT, A NARRATIVE REVIEW

Rojas Hill Andrea Paola

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 161-170

Background: Acute illness is associated with hypercatabolic state, immunosuppression and inflammation. The role of immuno-nutrition (IN) in critically ill patients is still controversial although the use of immunomodulators has been shown to be beneficial. The purpose of this study was to explore the effect of immuno-nutrition on the outcome of the seriously ill patient. Methods: A 2000-2021 literature

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πολυχρόνη Μαρία, Κολοβός Πέτρος

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 171-180

Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση νεφρού παραμένει μια κρίσιμη επιλογή θεραπείας για ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου με σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού απαιτεί τη συμμόρφωση σε μια συνεχή και πολύπλοκη «αγωγή» αυτοδιαχείρισης. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα αυτοδιαχείρισης ασθενών μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Υλικό και Μέθοδος: Επιλέχθηκε η μέθοδος της οριοθετημένης

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Μιχαλάκης Περικλής, Βλάχου Ευγενία, Καυγά Άννα, Μάργαρη Νικολέττα

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 181-191

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Σακχαρώδη διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) αποτελεί τη συχνότερη ενδοκρινική διαταραχή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η διαχείριση τουΣΔτ1περιλαμβάνει χορήγηση ινσουλίνης, τήρηση συγκεκριμένης διατροφικής συμπεριφοράς και άσκηση. Οι γνώσεις και αντιλήψεις για τη νόσο των ατόμων με ΣΔτ1 αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της.Σκοπός: Η παρούσα συστηματική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Καλογιάννη Αντωνία, Γρηγοροπούλου Δήμητρα, Γιαχάι Έντισον , Παυλάτου Νίκη, Καπάδοχος Θεόδωρος, Τουλιά Γεωργία

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 192-206

Περίληψη Εισαγωγή: Αν και η αιτιολογία των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ) είναι πολυπαραγοντική, η προεγχειρητική ετοιμασία του σώματος με αντισηπτικό παράγοντα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη καθώς περιορίζει σημαντικά τη μικροβιακή χλωρίδα του δέρματος. Σκοπός: ήταν η διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας του προεγχειρητικού λουτρού σώματος με χλωρεξιδίνη στην πρόληψη

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ" ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ματίδου Στυλιανή, Κελέση Μάρθα, Φασόη Γεωργία, Σταυροπούλου Αρετή, Καμπά Ευρυδίκη

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Σελίδες: 207-217

Εισαγωγή: Το διαβητικό πόδι είναι μια από τις πιο δυσάρεστες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη η οποία μπορεί να περιοριστεί ή ακόμη και να εξαλειφθεί με τη σωστή πρόληψη. Η πρόληψη είναι ένας τομέας που αφορά κατ' εξοχήν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ), και οι απόψεις των νοσηλευτών που εργάζονται σε αυτή, θεωρούνται χρήσιμες για να αναδειχθούν οι υπάρχουσες συνθήκες και να βελτιωθούν τα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses