Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

Περικλής Μιχαλάκης, Ευγενία Βλάχου, Άννα Καυγά, Νικολέττα Μάργαρη


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 181-191

DOI: 10.5281/zenodo.7486051

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο Σακχαρώδης Σακχαρώδη διαβήτης τύπου 1 (ΣΔτ1) αποτελεί τη συχνότερη ενδοκρινική διαταραχή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η διαχείριση τουΣΔτ1περιλαμβάνει χορήγηση ινσουλίνης, τήρηση συγκεκριμένης διατροφικής συμπεριφοράς και άσκηση. Οι γνώσεις και αντιλήψεις για τη νόσο των ατόμων με ΣΔτ1 αποτελεί ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική διαχείριση της.Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση είχε σκοπό να διερευνήσει τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών και των εφήβων με ΣΔτ1 για την πάθηση τους και τις διατροφικές τους συνήθειες. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar και Scopus για το χρονικό διάστημα 2010-2020. Στην ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν πρωτογενείς μελέτες που ήταν δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορους συνδυασμούς ήταν: «Type 1 diabetes», «eating habits», «knowledge», «perceptions». Από τα 205 ερευνητικά άρθρα που βρέθηκαν, στην παρούσα μελέτη συμπεριελήφθησαν τα  11. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ΣΔτ1 δε διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες τόσο σχετικά με τη φύση, όσο και με τη διαχείριση της νόσου. Οι ελλιπείς γνώσεις οδηγούν σε κακή διατροφική συμπεριφορά και αύξηση των υπογλυκαιμικών επεισοδίων. Επίσης, διαπιστώθηκαν σημαντικές ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά με ΣΔτ1 λόγω της ασθένειας, όπως φόβος, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.Συμπεράσματα: Το βασικό συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι η αναγκαιότητα διαρκούς εκπαίδευσης των παιδιών με ΣΔτ1 και των φροντιστών τους, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την ασθένεια, αλλά και τη διατροφή που πρέπει να ακολουθούν. Στην εκπαίδευση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά οι σχολικοί νοσηλευτές.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses