Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Tεύχος 1 Ιανουαρίου - Απριλίου 2018

Tεύχος 1  Ιανουαρίου - Απριλίου 2018Tεύχος 1  Ιανουαρίου - Απριλίου 2018

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΥΘΥΝΗ , ΑΝΘΡΩΠΙΑ

Κουτελέκος Ιωάννης

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 1-5

Όπως γνωρίζετε ο ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ, είναι ενεργό μέλους του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου ( EORNA ) και κάθε χρόνο εορτάζει με τα μέλη του, εδώ και χρόνια την καθιέρωση της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ στις 15 ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΥ κάθε έτους. T ο φετινό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ημέρας του Περιεγχειρητικού Νοσηλευτή είχε τον τίτλο: ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ,

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Μαντζώρου Μαριάννα, Κούκια Ευμορφία

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 6-26

Εισαγωγή: Τα ηλικιωμένα άτομα με άνοια παρουσιάζουν σύνθετες ανάγκες και οι προκλήσεις στην φροντίδα τους μπορεί να καταστήσουν το νοσηλευτικό προσωπικό σε μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ευάλωτο στην ανάπτυξη εξουθένωσης εξαιτίας της συναισθηματικής και σωματικής αποστράγγισης που υφίστανται. Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης ήταν να διερευνηθούν οι παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη επαγγελματικής

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ

Σιδηράς Γεώργιος, Καραβίτη Βασιλική, Νικολή Αλεξάνδρα

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 27-37

Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες υγείας καθώς και το σύστημα υγείας γενικότερα, καθώς επηρεάζει 1 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και 1 στους 20 ασθενείς της κοινότητας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ηδιερεύνηση της επίπτωσης που έχει η παρουσία των ελκών πίεσης στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Μεθοδολογία:

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΝΤΕΛΙΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Κυζιρίδης Θεοχάρης

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 38-49

Εισαγωγή: Το μετεγχειρητικό ντελίριο είναι επιπλοκή που αφορά κυρίως ασθενείς σε προχωρημένη ηλικία με συχνότητα που κυμαίνεται από 9% έως 87% ανάλογα με τον πληθυσμό των ασθενών και τον βαθμό του μετεγχειρητικού στρες. Σκοπός : της εργασίας ήταν η περιγραφική ανασκόπηση του θέματος συμπεριλαμβανομένων κλινικών παραδειγμάτων. Μεθοδολογία: Έγινε βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων " Pubmed

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

EXPECTATIONS FOR LIFE AMONG GREEK TEENAGE THALASSAEMICS

Κουτελέκος Ιωάννης, Βασάλος Κωνσταντίνος, Πολυκανδριώτη Μαρία, Μάκης Αλέξανδρος, Σαραντάκη Αντιγόνη, Κυρίτση Ελένη, Χαλιάσος Νικόλαος

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 50-62

Objective: To investigate expectations for life of today’s Greek teenagers with thalassaemia, a hereditary disease, in association with their characteristics. Material and methods: A total of 74 thalassaemic teenagers participated in the study. Data collection was conducted using the ”Multidimensional Expectations Questionnaire for Thalassaemia Major Patients” version for thalassaemic children and

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ρεκλείτη Μαρία, Σουλιώτης Κυριάκος, Καμπάς Νικόλαος, Τόσκα Αικατερίνη, Μέλλος Χρυσοβαλάντης, Καπογεώργου Ελένη, Σαρίδη Μαρία

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 63-74

Εισαγωγή: Οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει οξείες και χρόνιες αναπνευστικές νόσους σε παιδιά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ερευνητικού εργαλείου για τη διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος και της κατάστασης υγείας των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Σύντομο Ανασκοπικό Άρθρο

NEEDS OF PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS

Avdiaj Armando

Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 75-77

According to estimates, the number of patients undergoing hemodialysis is expected to increase dramatically within next years due to the ageing of population and prevalence of other co morbidities such as diabetic mellitus, coronary artery disease, hypertension and several others. 1-5 However, the exact number of patients seems to vary globally which is attributed to various obstacles such

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses