Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νικολή Αλεξάνδρα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΛΚΗ ΠΙΕΣΗΣ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Τα έλκη πίεσης αποτελούν ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες υγείας καθώς και το σύστημα υγείας γενικότερα, καθώς επηρεάζει 1 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και 1 στους 20 ασθενείς της κοινότητας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ηδιερεύνηση της επίπτωσης που έχει η παρουσία των ελκών πίεσης στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses