Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 1 Ιανουάριος-Απρίλιος 2013

Τεύχος 1 Ιανουάριος-Απρίλιος 2013Τεύχος 1 Ιανουάριος-Απρίλιος 2013

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

Η ασφάλεια των ασθενών

Κουτελέκος Ιωάννης

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 1-2

Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί σημαντική παράμετρο της παροχής ποιοτικής φροντίδας. Οι κύριοι άξονες δράσης της ποιότητας στο νοσοκομειακό περιβάλλον αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, το περιβάλλον φροντίδας και τη διαχείριση των κινδύνων και των λαθών. 1-3 Στις αναπτυγμένες χώρες ένας στους δέκα πάσχοντες βλάπτεται κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας τους ενώ στις αναπτυσσόμενες

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας ασθενών

Γιαννακοπούλου Γεωργία, Ζυγά Σοφία

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 3-12

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του χώρου της υγείας των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του ενδιαφέροντος, όσον αφορά στην αξιολόγηση και μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Αν και οι επαγγελματίες της υγείας έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα μέτρησης της ποιότητας της φροντίδας, η ικανοποίηση των ασθενών κερδίζει συνεχώς έδαφος θεωρούμενη ως η κυρίαρχη μέθοδος

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Το χειρουργείο σε περιπτώσεις μαζικών καταστροφών. Σχέδιο Περσέας

Ζάντζος A.Ιωάννης, Βουτσινάς Π.Βασίλειος, Κουτελέκος Ιωάννης

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 13-31

Εισαγωγή: Για κάθε νοσοκομείο υφίσταται η πιθανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων που εκφεύγουν της συνήθους λειτουργίας του, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα και σεισμός. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση ειδικών οδηγιών για την αντιμετώπιση μιας μαζικής καταστροφής.  Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε ανασκόπηση της σχετικής

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Διερεύνηση των γνώσεων των ιατρών και νοσηλευτών ως προς τις μεθόδους πρόληψης της πνευμονίας προερχομένης από τον αναπνευστήρα

Λεβιδιώτου Ευφροσύνη, Παπακώστα-Παπαδημητρίου Λίλα, Τρουπής Γεώργιος, Ματθαίου Πασχαλιά, Μπασέτα Αγγελική, Γεωργιάδη Ελπίδα

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 32-39

Εισαγωγή: Η πνευμονία σχετιζόμενη με τον αναπνευστήρα (ΠΑ) αποτελεί την πιο συχνή λοίμωξη σε ασθενείς που βρίσκονται σε μηχανικό αερισμό. Τα ποσοστά κυμαίνονται από 40%-87%. Η θνητότητα εξαρτάται από το είδος του μικροβίου, από την ανοσιακή απάντηση του ασθενούς, από το χρόνο έναρξης των συμπτωμάτων και της θεραπευτικής παρέμβασης.   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Κλινική Έρευνα

Μελέτη εγκυρότητας ειδικού ημι-ποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων παιδιών ηλικίας 10-12 ετών: το ερωτηματολόγιο PANACEA-FFQ Σύντομος τίτλος: εγκυρότητα του PANACEA-FFQ ερωτηματολογίου

Αντωνογεώργος Γεώργιος, Γρηγοροπούλου Δήμητρα, Παπαδημητρίου Αναστάστιος, Πρίφτης ΚώσταςΝ., Ανθρακόπουλος Μιχάλης, Νικολαίδου Πολυξένη, Παναγιωτάκος ΔημοσθένηςB.

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

Σελίδες: 40-54

Σκοπός: Τα Ερωτηματολόγια Συχνότητας Κατανάλωσης Τροφίμων (ΕΣΚΤ) χρησιμοποιούνται συχνά στη διατροφική έρευνα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της εγκυρότητας ΕΣΚΤ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών που ζουν σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα. Μέθοδοι: Το ημι-ποσοτικό ΕΣΚΤ περιελαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη συχνότητα κατανάλωσης των βασικών ομάδων τροφίμων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses