Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γιαννακοπούλου Γεωργία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας ασθενών
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013
Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του χώρου της υγείας των τελευταίων ετών έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του ενδιαφέροντος, όσον αφορά στην αξιολόγηση και μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας. Αν και οι επαγγελματίες της υγείας έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα μέτρησης της ποιότητας της φροντίδας, η ικανοποίηση των ασθενών κερδίζει συνεχώς έδαφος θεωρούμενη ως η κυρίαρχη μέθοδος

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses