Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3

Τεύχος 3

Περιεχόμενα

Ερευνητική Εργασία

Τροποποίηση Οργανισμού Λειτουργίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων: Αναγκαιότητα ή Πλεονασμός;

Ζάντζος A.Ιωάννης, Βουτσινάς Π.Βασίλειος

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Σελίδες: 16-22

Εισαγωγή: Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα, αποτελεί οικονομικό οργανισμό: χρησιμοποιεί εισροές για να παράγει εκροές. Δυστυχώς, ο περιορισμός πόρων ισχύει και για τους υγειονομικούς σχηματισμούς. Το 2006, ο οργανισμός λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων (ΓΝΤ) τροποποιήθηκε, επιφέροντας σημαντική αύξηση κλινών (320) με ταυτόχρονη μετεγκατάσταση σε νέες, κατά πολύ μεγαλύτερες, κτιριακές εγκαταστάσεις.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses