Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Επαγγελματική Δεοντολογία Στη Περιεγχειρητική Νοσηλευτική

Τζουνάκου Γεωργία

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Συγγραφέας:

Σελίδες: 23-28

Περίληψη:


Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses