Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017 Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2017

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Σελίδες: 124-126

Για να κατανοήσουμε την νοσηλευτική είναι ανάγκη να εμβαθύνουμε στους φιλοσοφικούς προβληματισμούς που ξεκινούν από βαθύτερες έννοιες που αναφέρονται στον Αριστοτέλη ως ΄΄ποίηση και πράξη΄΄. Η χρήση των Αριστοτελικών εννοιών, της ποίησης και της πρακτικής, βοηθούν να ερμηνευτούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην νοσηλευτική καθημερινότητα με σοφία, με εμπειρία στην εξερεύνηση για το τι είναι

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΙΕΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ: ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Μπρέντα Γεωργία, Ρόμπολας Περικλής

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 127-138

Εισαγωγή: Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντεροστομίας, που έχουν ως αποτέλεσμα το σχηματισμό της στομίας και επιφέρουνβιο-ψυχο-κοινωνικές επιπτώσεις της στη ζωή του ασθενούς και της οικογένειάς του. Ο ρόλος του νοσηλευτήσε σχέση με την προαγωγή της αποκατάστασης και αυτοφροντίδας αυτών των ασθενών, είναι πολυδιάστατος. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς δράσης του περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του ασθενή στην

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΆΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Μαμουρέλη Aγγελική, Τσεμπελή Αναστασία

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Σελίδες: 139-147

Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού και της προόδου στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε εμφύτευση μόνιμου καρδιακού βηματοδότη συνεχώς αυξάνεται. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά το άγχος και την κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με μόνιμο βηματοδότη καρδιάς. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μαλάκου Θεοδώρα, Πολυκανδριώτη Μαρία, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κελέση Μάρθα, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Ευστρατίου Φραγκούλα, Κουτελέκος Ιωάννης

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Σελίδες: 148-157

Τα εγκαύματα είναι η ιστική καταστροφή του δέρματος λόγω της επίδρασης κάποιου βλαβερού αιτίου. Σκοπός της μελέτης ήταν η αναδρομική καταγραφή των χαρακτηριστικών παιδιών που εισήχθησαν λόγω εγκαύματος σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 345 παιδιά με έγκαυμα που προσήλθαν στο τμήμα των επειγόντων

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ TO TMHMA ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κοντογεώργου Ιωάννα, Βαρούνης Χρήστος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κελέση Μάρθα, Φασόη Γεωργία, Σταυροπούλου Αρετή

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Σελίδες: 158-170

Εισαγωγή:  Πλήθος παραγόντων σχετίζονται θετικά ή αρνητικά με το βαθμό ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους.Σκοπόςτης παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στην Ελλάδα.Υλικό και μέθοδος:Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 151νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μπιτσώρη Ζωή, Μπαλάσκα Δήμητρα, Κωνσταντινοπούλου Αθανασία

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Σελίδες: 171-180

Ανταγωνιστική χαρακτηρίζεται μια αγορά στην οποία υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που αν και ο καθένας ξεχωριστά δεν έχει τη δύναμη να επηρεάσει τις τιμές, διαμορφώνει όμως αυτές συμμετέχοντας στη ρύθμιση της ζήτησης και της προσφοράς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν ο τομέας της υγείας μπορεί να λειτουργήσει ως ανταγωνιστική αγορά και υπό ποιές προϋποθέσεις.

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses