Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 2 Μαϊος-Αύγουστος 2014

Τεύχος 2 Μαϊος-Αύγουστος 2014Τεύχος 2 Μαϊος-Αύγουστος 2014

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Aποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής ρινικής απολύμανσης σε ασθενείς, ως μέτρο πρόληψης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και τον MRSΑ

Ευσταθίου Φλώρα, Παπαγεωργίου Δημήτριος

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Σελίδες: 71-79

Εισαγωγή: Ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος και το ανθεκτικό στέλεχος του στη μεθικιλλίνη συνδέονται με τη λοίμωξη χειρουργικού πεδίου. Για την προεγχειρητική προετοιμασία ασθενών αναφέρεται η ρινική απολύμανση με τοπικά σκευάσματα συνδυαζόμενη με άλλα μέτρα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ψυχιατρικές Διαταραχές αιμοκαθαιρομενων ασθενών

Μπουγά Γεωργία, Πιτσιώνης Γιώργος

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Σελίδες: 80-87

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές που βιώνουν οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Διερεύνηση εκδήλωσης εργασιακού stress σε περίοδο οικονομικής κρίσης στο διοικητικό προσωπικό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας

Ντελέζος Κωνσταντίνος, Μέντζιου Ειρήνη, Κούτου Αντωνία, Κονόμη Κλαούντια, Νεστορίδου Αικατερίνη

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Σελίδες: 88-97

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το stress είναι το δεύτερο σε συχνότητα πρόβλημα υγείας το οποίο φαίνεται να επηρεάζει το ένα τρίτο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Ετοιμότητα ως προς την εφαρμογή της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής – Μπορεί να μετρηθεί;

Πατελάρου Αθηνά, Δαφέρμος Βασίλης, Μπροκαλάκη Ηρώ, Μελάς Χρήστος, Κούκια Ευμορφία

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Σελίδες: 98-116

  Εισαγωγή: Ο ρόλος της τεκμηριωμένης πρακτικής στον τομέα της υγείας θεωρείται ιδιάζουσας σημασίας, καθώς επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα παρεχόμενης φροντίδας και κατ’ επέκταση, την έκβαση υγείας των ασθενών.  Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τα οφέλη της εφαρμογής της τεκμηριωμένης νοσηλευτικής πρακτικής (ΤΝΠ), χωρίς όμως να εστιάζει επαρκώς στην ετοιμότητα του νοσηλευτικού

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ειδικό Άρθρο

Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Νούση Διονυσία, Σίττα Άννα

Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014

Σελίδες: 117-124

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες εμφανίζονται σε περίπου 8-10 βρέφη ανά 1000 γεννήσεις. Αυτές οι ανωμαλίες μπορεί να προκληθούν είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μητέρα ή να κληρονομούνται μέσω παθολογικών γονιδίων από το προσβεβλημένο γονέα. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ταξινομούνται σε 'κυανωτικές' και 'μη-κυανωτικές' και ποικίλλουν από απλά καρδιακά ελλείμματα τα οποία δεν έχουν

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses