Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ευσταθίου Φλώρα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

Aποτελεσματικότητα της προεγχειρητικής ρινικής απολύμανσης σε ασθενείς, ως μέτρο πρόληψης λοίμωξης χειρουργικού πεδίου από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο και τον MRSΑ
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2014
Εισαγωγή: Ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος και το ανθεκτικό στέλεχος του στη μεθικιλλίνη συνδέονται με τη λοίμωξη χειρουργικού πεδίου. Για την προεγχειρητική προετοιμασία ασθενών αναφέρεται η ρινική απολύμανση με τοπικά σκευάσματα συνδυαζόμενη με άλλα μέτρα

Μείωση διαδικαστικού πόνου εγκαυματιών με εναλλακτικές μεθόδους
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013
Eισαγωγή: Ο πόνος των εγκαυματιών κατά τη διαδικασία της περιποίησης των τραυμάτων προκαλεί στους ασθενείςδυσάρεστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα, δυσκολεύει την ποιότητα του ύπνου, μειώνει το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους και συνεπώς τηνικανοποίηση από τηνπαρεχόμενη φροντίδα. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην ανάπτυξη του μετατραυματικού συνδρόμου των ασθενών, του οποίου η αντιμετώπιση

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση νοσηλευτών και νέες τεχνολογίες
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012
Εισαγωγή: Η πρόοδος στο χώρο της τεχνολογίας προσφέρει πλέον νέες δυνατότητες στη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να παρουσιασθεί η εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση των νοσηλευτών. Αποτελέσματα: Ο σύγχρονος νοσηλευτής οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί επαρκείς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses