Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2012

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2012

Περιεχόμενα

Άρθρο Σύνταξης

'Αγχος και Χειρουργική Επέμβαση

Κουτελέκος Ιωάννης

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Σελίδες: 71-72

Το άγχος προέρχεται από το ρήμα άγχω που σημαίνει πιέζω σφικτά (κυρίως στο λαιμό), αποπνίγω, στραγγαλίζω. Αποτελεί συνειδητή ανθρώπινη εμπειρία, που ακολουθεί τον άνθρωπο από την εποχή του homo sapiens . Η αντίληψη για το άγχος διαμορφώθηκε από τις επικρατούσες ιδέες της εκάστοτε κοινωνίας. 1-3 Αναλυτικότερα, το άγχος αποτελεί γενικευμένη αντίδραση μεγάλης διάρκειας προς μια άγνωστη αόριστη

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση νοσηλευτών και νέες τεχνολογίες

Παυλάτου Νίκη, Ευσταθίου Φλώρα, Παπαγεωργίου Δημήτριος

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Σελίδες: 73-80

Εισαγωγή: Η πρόοδος στο χώρο της τεχνολογίας προσφέρει πλέον νέες δυνατότητες στη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να παρουσιασθεί η εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση των νοσηλευτών. Αποτελέσματα: Ο σύγχρονος νοσηλευτής οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Νούση Διονυσία, Μπερούκα Ελένη

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Σελίδες: 81-93

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια αιτία θανάτου στη βρεφική και παιδική ηλικία όπως επίσης και τη μοναδική αιτία καρδιακής νόσου σε παιδιατρικό πληθυσμό, παγκοσμίως. Ως συγγενείς καρδιοπάθειες ορίζονται οι ανωμαλίες διάπλασης της καρδιάς ή των αγγείων που  δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής (3η-6η εβδομάδα της εγκυμοσύνης), όταν δηλ.,  η καρδιά ή τα μεγάλα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

Αξιολόγηση γνώσεων νοσηλευτών αναισθησιολογικών τμημάτων σχετικά με την παλμική οξυμετρία

Κιέκκας Παναγιώτης, Τσέκο Φλοράλμπα, Αλιμούτση Αντελάιντα, Στεφανόπουλος Νικόλαος, Παπαδημητρίου Μαρία, Καργά Μαρία, Κωνσταντίνου Ευάγγελος

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Σελίδες: 94-102

Εισαγωγή: H παλμική οξυμετρία χρησιμοποιείται ευρέως για την έγκαιρη αναγνώριση της υποξαιμίας, ωστόσο διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά ελλείμματα γνώσης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία και τους περιορισμούς της, τα οποία μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην ασφάλεια των ασθενών. Σκοπός: Η αξιολόγηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στο Αναισθησιολογικό τμήμα

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses