Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κωνσταντίνου Ευάγγελος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Αξιολόγηση γνώσεων νοσηλευτών αναισθησιολογικών τμημάτων σχετικά με την παλμική οξυμετρία
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012
Εισαγωγή: H παλμική οξυμετρία χρησιμοποιείται ευρέως για την έγκαιρη αναγνώριση της υποξαιμίας, ωστόσο διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά ελλείμματα γνώσης του προσωπικού σχετικά με τη λειτουργία και τους περιορισμούς της, τα οποία μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην ασφάλεια των ασθενών. Σκοπός: Η αξιολόγηση των γνώσεων του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στο Αναισθησιολογικό τμήμα σχετικά

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses