Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νούση Διονυσία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Συγγενείς καρδιοπάθειες
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τη 2η κύρια αιτία θανάτου στη βρεφική και παιδική ηλικία όπως επίσης και τη μοναδική αιτία καρδιακής νόσου σε παιδιατρικό πληθυσμό, παγκοσμίως. Ως συγγενείς καρδιοπάθειες ορίζονται οι ανωμαλίες διάπλασης της καρδιάς ή των αγγείων που  δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυικής ζωής (3η-6η εβδομάδα της εγκυμοσύνης), όταν δηλ.,  η καρδιά ή τα μεγάλα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses