Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018Τεύχος 3 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2018

Περιεχόμενα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

LIMITATIONS AND DELIMITATIONS IN THE RESEARCH PROCESS

Θεοφανίδης Δημήτριος, Φουντούκη Αντιγόνη

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδες: 155-163

Introduction:  Many authors tempt to balance the recognition of shortcomings and study limitations with the risk of having their paper rejected. Yet, before any attempt to run a study, a researcher needs to recognise the meaning and operational definitions of the terms ‘limitations’ and ‘delimitations’ in biomedical research.  Aim:  to define, review and elaborate how limitations and

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ LASER ΦΩΤΟΠΗΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΕΜΒΡΥΟ-ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Κατσάρας Γεώργιος, Παναγιώτα Μαρκοπούλου

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδες: 163-177

Εισαγωγή: Το σύνδρομο έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης είναι μια σοβαρή επιπλοκή η οποία αφορά το 10-15% των μονοχοριακών διαμνιαονικών δίδυμων κυήσεων. Το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα μιας προοδευτικά εμφανιζόμενης και χρόνιας ανισορροπίας της επικοινωνίας των πλακουντιακών αναστομώσεων, με αποτέλεσμα την ανισότιμη ανταλλαγή αίματος μεταξύ των εμβρύων, δηλαδή τη «μετάγγιση» αίματος από το έμβρυο-δότη

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

Καρολεμέα Σεβαστή, Κελέση Μάρθα, Βασιλόπουλος Γεώργιος

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 178-188

Εισαγωγή: Τα εγκαύματα αποτελούν μία από τις πιο συχνές και ταυτόχρονα τις πλέον καταστροφικές μορφές τραύματος με τη θνησιμότητα να σχετίζεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, με λοιμώξεις που αναπτύσσονται σε αυτά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε έτος περισσότερα από 300.000 άτομα πεθαίνουν από εγκαύματα σχετιζόμενα με φωτιά ενώ περίπου 6 εκατομμύριαάτομα αναζητούν ιατρονοσηλευτική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Χατζηνικολάου Αικατερίνη

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 189-196

Εισαγωγή:  Η πίστη στο Θεό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν χρόνια και απειλητικά για τη ζωή νοσήματα.  Σκοπός  της ανασκόπησης ήταν η   βιβλιογραφική διερεύνηση της επίδρασης της θρησκευτικότητας στους ασθενείς με καρκίνο.  Υλικό-Μέθοδος:  Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων ( Google   Scholar

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Ερευνητική Εργασία

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Τσάμη Αθανασία, Μαξούρης Ιωάννης, Ηλιάσκου Πετρούλα

Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Σελίδες: 197-205

Η αιμοκάθαρση ως επικρατέστερη μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2013 παγκοσμίως, 1.500.000 άτομα υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου αναφορικά με την

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

Κουτελέκος Ιωάννης, Ζαρταλούδη Αφροδίτη, Αθανασιάδη Βερονίκη

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Σελίδες: 206-216

Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση είναι μια θανατηφόρα και κληρονομική νόσος της λευκής φυλής, η οποία χαρακτηρίζεται από την έκκριση παχύρρευστης βλέννης σε διάφορα όργανα και αδένες του σώματος, με αποτέλεσμα την σταδιακή καταστροφή τους που οδηγεί τελικά στον θάνατο. Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η αναφορά σε θέματα ψυχοκοινωνικής φύσεως της νόσου και συγκεκριμένα στην ψυχοκοινωνική

Περίληψη Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses